کدخبر : 50127
شنبه 20 آذر 1395 - 23:15
782 بازدید
فاقددیدگاه
شعارهایی به بهانه فوتبال

به دنبال حقوق قومی یا نفرت پراکنی قومی؟

اینکه عده ای فوتبال را بستر تضعیف مواضع اصولی کشور ونفرت پراکنی در بین مردم مناطق مختلف داخل کشور قرار دهند کجای جهان پذیرفتنی است ؟که شما(مسئولان اذربایجان شرقی)پذیرفته اید؟ ایا اندکی به عواقب این گونه رفتارها اندیشیده اید؟ با خود فکر کرده ایند این رفتار ها بطور مثال ده سال دیگر به کجا خواهد انجامید؟بهتر نیست قبل آنکه دیر شوید به دنبال راه چاره باشیم؟

پایگاه خبری توفارقانآذرشهر , گوگان , ممقان

جمعه ۱۹ آذر بازی تراکتور سازی تبریز واستقلال تهران در قالب بازی های لیگ برتر فوتبال کشور برگزار شد اما این بارهم مثل بازی ها گذشته  تراکتور سازی ، شعار های فومیتی پر رنگ تر از مباحث فوتبالی بود امری که به رویه زشتی تبدیل شده است وامروزه این ویروس به منافع ملی ما هم سرایت کرده است نشان وگواه این سخن، شعار خلیج ع-ر-ب-ی توسط به ظاهر طرفداران تراکتور است در این باره از این قلم قبلا مطالبی تذکر داده شده است اما بنظر میرسد حساسیت روی این پدیده همچنان حائز اهمیت است چرا که ویروسی که برای تفریح تولید شده بود امروز به جان منافع ملی کشور افتاده است، منافعی که مورد احترام تک تک افراد کشور میباشد ودر مقابل تضعیف آن هیچ کس را شایسته نیست سکوت وغفلت نماید پس در این مورد ودر باره این ویروس گفتنی های هست که خواهیم گفت

۱)اینکه عرصه فوتبال بستر شور ونشاط وهیچان است غیر قابل انکار وتردید است واینکه متاسفانه ورزشگاه های ما برخی اوقات دچار بی اخلاقی میشوند هم امری است که خیلی نیاز به اقامه برهان ودلیل ندارد واگر تنها یک بار قدم به ورزشگاه های فوتبال گذاشته باشید قطعا بر این حرف من صحه خواهید گذارد این دونکته را گفتیم تا بگوییم معتقد نیستم باید در ورزشگاه های ما جوانان وطرفداران تیم ها روی سکو ها مرتب بنشیند واز جای خود تکان نخوردند والخ

بلکه حرف بر سر این است که تفاوت هیچان وشور وحتی بی اخلاقی را با برخی اقداماتی که چند سالی است در برخی بازی ها وعمدتا بازی های تراکتور شیوع پیدا کرده ومرتبا نضج گرفته را میدانیم تفاوت شور وهیچان وبی اخلاقی را با برخی شعارها که منافع استراتژیک نظام را تضعیف میکند میدانیم بند بعدی شاهد مثالم خواهد بود

۲)فیلمی توسط یکی از دوستانم از طریق تلگرام به دستم رسید که نمایشگر شعارهای خلیج ع-ر-ب-ی برخی به ظاهر طرفداران تیم فوتیال تراکتور سازی تبریز می باشد اینکه چگونه مناقشه ایران واعراب بر سر خلیج همیشه فارس ومتعلق به ایران وایرانیان فارغ از هر قومیتی وزبانی ازورزشگاه های فوتبال سر در میاورد واینکه در این معرکه برخی کسانی که شناسنامه وهویت ایرانی را یدک میکشند در سمت اعراب قرار میگیرد خود شرح مثنوی هفتاد من کاغذ است که مجال اندک ما امکان شرح ان را نمیدهد اما تنها یک پرسش را اینجا مطرح ومیگذارم ومیگذرم وذائقه هارا بیش از این تلخ نمیکنم آیا میشود به بهانه مطالبات به حق زبانی وبرخی حقوق بر زمین مانده در مناقشه کشور با یک دولت خارجی ودر قلب پایتخت کشور ندا وشعار حمایت از دشمن وطرف خصم ودعوای کشور را فریاد زد؟ وانگاه داعیه حقوق به ظاهر از دست رفته ی اذری های ایرانی را خورد؟اصولا چه کسی به شما اجازه داده است از طرف ما واذری ها ایرانی  برای دشمن عربی برقصید؟

۳)باید واضح تر بنویسم که امروز من اذری باور نمی کنم شما دغدغه زبان مادری دارید باید بنویسم این حنا دیگر پیش ملت اذربایجان رنگی ندارد پس یا به اغوش ملت خود برگردید یا که این اقدامات خلاف منافع ملی از طرف مردم فهیم اذربایجان تحمل نخواهد شد در ضمن اینکه ما به بهانه پیگیری حقوق خود شعار نفرت پراکن م-ر-گ بر فارس بدهیم چگونه قابل توجیه است اگر خواب هستید بیدار شوید واگر خود را به خواب زده اید مردم شما را از خواب دروغینتان بیدار کنند که ان وقت رسوا خواهید بود

۴)بارها در این باره وبا زبان الکن وقلم نارسای خود گفته ونوشتم که مسئولان استان باید نسبت به اینگونه تحرکات حساس وبا قاطعیت برخورد کنند  اینکه عده ای فوتبال را بستر تضعیف مواضع اصولی کشور ونفرت پراکنی در بین مردم مناطق مختلف داخل کشور قرار دهند کجای جهان پذیرفتنی است ؟که شما(مسئولان اذربایجان شرقی)پذیرفته اید؟ ایا اندکی به عواقب این گونه رفتارها اندیشیده اید؟ با خود فکر کرده ایند این رفتار ها بطور مثال ده سال دیگر به کجا خواهد انجامید؟بهتر نیست قبل آنکه دیر شوید به دنبال راه چاره باشیم؟

پسندیدنبه دنبال حقوق قومی یا نفرت پراکنی قومی؟(0)نپسندیدنبه دنبال حقوق قومی یا نفرت پراکنی قومی؟(0)
امتیاز:
(0) (0)
اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما