کدخبر : 20988
پنجشنبه 19 شهریور 1394 - 15:44
194 بازدید
فاقددیدگاه

به مناسبت سالگرد شهادت اسدالله انقلاب

پایگاه خبری توفارقانآذرشهر , گوگان , ممقان( جعفر برزگر):

 

امام خمینی درحالی نهضت ضد استبدادی خود راشروع کرد که حوزه ی ان روزها دچا تحجر شده بود واگر برکسی برچسب آخوند سیاسی میخورد ناچار به انزوا وگاها تر ک حوزه بود وتنها کار آخوند را درس خواند ودرس دادن وذکر گفتن میدانستند دراین بین امام با اتکا به خداوند متعال وبا کمک شاگردانش انقلاب راشروع وبه وسیله همان شاگردان ان رادر سراسر کشور منتشر نمود یکی از این شاگردان امام ایت الله اسدالله مدنی بود که استوار برخط اما م ماند تا اینکه خفا شان ظلمت پرست دیگر ایشان را تحمل نکرده وسجاده شان را رنگین ساخته واین یار امام امت رابه ارزوی ابدی خود رساندند.

از دیرباز آذربایجان محل آزادگان وازاد مردان ونقلابیون بوده و هنوزهم مردمان این دیار مقاومت های ستارخان وباقرخان وعلمای مبارز این دیار رادرمقابل استبدا از یاد نبرده اند تاریخ انقلاب اسلامی رشادت های علمای همچون قاضی وغفاری ومدنی را در اعماق وجود خود همچون گوهری نایاب حفظ کرده در خطه آذربایجان آذرشهر از دیرباز به مذهبی بودن مشهور بود ومحمل علما وفضای حوزه در این بین در تاریخ انقلاب دوتن مشهور شدند یکی شهید غفاری که در زندان ساواک گفت دشمن خمینی کافر است وهمانجا به شهادت رسید ودیگری شهیمد مدنی که به دست منافقان خدانشناس به ملکوت اعلی پیوست.

اسدالله مدنی درتاریخ ۱۲۹۲شمسی در خانه با صفای اقا میر علی ازسادات محترم آذرشهر به دنیا امد درچهار سالگی مادر ودرشانزده سالگی پدر خود راازدست دادند واین گویای زندگی مشقت بار این سید آذرشهری بود ایشان سپس با توجه به علاقه قلبیشا نبه عولم اهل بیت وارد حوزه شده و وبه تحصیل پرداخت وتا مرحله اجتهاد موفق به اخذ مدارج علمی شدند ایشان باشروع نهضت امام خمینی به دیار خویش برگشتند که باعت تبعید ایشان با مناطق دیگر شدند گویا دلیل تبعید ایشان با کارخانه مشروب در اذرشهر وهمچنین با سنن غربی بود که رژیم تبلیغ میکردشهید مدنی بعد ازانقلاب اسلامی ازسوی حضرت امام امام جمعه تبریز شد ودراین سمت منشا خدمات بسیاری گشت یکی ازخصوصیات شهید مدنی مبارزه بی امان ایشان با منافقان بود که ان روز ها دانشگاه را بستر جنجال آفرینی خود کرده بودند .

با اغاز ترورهای تابستان ۱۳۶۰ از سوی منافقان اسم ایشان هم در ایست قرار گرفت ومنافقان بعد از اتما نماز ایشان را ترور وغرق خون ساختند وبه این ترتیب انقلاب دومین شهید محراب خود را تقدیم کرد.

شهید مدنی دارای دوبرجستگی مهم است که مادر انتهای این یاداشت به ان می پردازیم یکی این که شاگرد امام بزرگوار است همانطور که در مقدمه ابتدایی نوشته شد امام حوزه را متحول کرد وبه حوزه روح وجانی دوباره بخشید از سوی دیگر امام در تربیت شاگردانشان اجتهاد را اغشته به عنصر زمان ومکان نمودند و اینگونه فقه پویا را وارد عرصه اجماعی وسیاسی کشور نمودند. از سوی دیگر شهید مدنی در هوای اکنده ازمعنویت وخداپرستی آذرشهر متولد شده وبزرگ شده بودند این حرف مبالغه نیست بلکه مذهبی بودن این شهرستان شهره عام وخاص است شهید مدنی با روحیه مذهبی وغیرت دینی پرورش یافت به نحوی که وقتی از نجف برگشت حتی یک روز هم تحمل نکرد در آذرشهر کارخانه شراب سازی باشد ودر حکمی دیگر فرمود هر کس از پوشش غربی استفاده کند برای نماز به مساجد نیایید در واقع مقصود ان است که ایشان در مقابل مساییل غیر مذهبی به شدت سختگیر بودنند.

در پایان باید اشاره شود که متسفانه در سطح کشور واستان کارهای مناسبی در باره شهید مدنی صورت نگرفته است نه کتابی نه مقاله ای ونه فیلمی ونه مستندی این کمبود لزوم توجه بیشتر مسولان را به حفظ تاریخ انقلاب اسلامی میرساند شهید مدنی شناسنامه انقلاب اسلامی در شهرستان هستند اگر در زنده نگه داشتن یاد ونام ایشان کوتاهی کنیم در نهایت صدمه به انقلاب خواهد رسید.

پسندیدنبه مناسبت سالگرد شهادت اسدالله انقلاب(0)نپسندیدنبه مناسبت سالگرد شهادت اسدالله انقلاب(0)
امتیاز:
(0) (0)
اشتراک گذاری:
برچسب ها :
مطالب مرتبط
دیدگاه شما