کدخبر : 57293
دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 - 19:00
98 بازدید
فاقددیدگاه
به مناسبت سالگرد شهادت شهید مطهری

چرا شهید مطهری ایدلوگ انقلاب اسلامی است؟

اهمیت شهید مطهری زمانی به خوبی درک میشود که ما دهه چهل وپنجاه شمسی را بدون حضور فکر واندیشه شهید مطهری بررسی وتحلیل کنیم آن موقع به خوبی درک خواهیم کرد مطهری چه نقشی در دفاع از اسلام وسپس راهنمایی جوانان به اسلام اصیلی که خود نمایندگی آن را برعهده داشت ایفا میکرد در تاسیس جمهوری اسلامی هم بدون فکر واندیشه مطهری قطعا با چالش های زیادی مواجه میشدم چرا که این مطهری بود که مشکل بزرگی به نام مدرنیته را برایمان حل کرد

پایگاه خبری توفارقانآذرشهر , گوگان , ممقان:

 

۱۲اردیبهشت هر سال یادآور شهادت مردی از شاگردان امام صادق (ع) است که بدون تردید یکی از برجسته ترین خروجی های حوزه علمیه قم بود، شهید آیت الله مطهری در روز ۱۲ اردیبهشت سال۱۳۵۸ توسط گروه فرقان در تهران به شهادت رسیدند. شهید مطهری از زوایای گوناگون دارای برجستگی های مختلفی هستند که آشنایان با ایشان از حضرت امام خمینی(ره) گرفته که در جایگاه استادی ایشان بودند تا رهبر انقلاب که در کنار ایشان علیه رژیم شاه مبارزه میکردند در بیانات مختلفشان به بر جستگی های ایشان پرداخته اند در این نوشته هم قصد داریم به یکی از امتیازات برجسته شهید مطهری که کمتر در سخنرانی ها وکتب پیرامون ایشان بدان پرداخته شده است بپردازیم تا بلکه بتوانیم زوایای مجهول مانده اندیشه ی ایشان را روبروی دید جوانان تشنه حقیقت قرار بدهیم بلکه راهگشای آنان در رسیدن به قله های رفیع حقیقت وعدالت باشد. پس در این نوشته به یکی از عوامل برجستگی شهید مطهری نسبت به همترازان خود در حوزه خواهیم پرداخت. چرا شهید مطهری متمایز است؟ با ورود اندیشه های جدید و مخصوصا اندیشه مدرنیته غربی به فضای فکری کشور، عالمان اسلامی به عنوان پاسداران اصلی هویت فکری و فرهنگی جامعه که متشکل از دین مبین اسلام و هویت تاریخی ایرانی بود ناچار بودند در مقابل پرسشی که مدرنیته مقابل اذهان ایرانی ها ایجاد کرده بود پاسخ بدهند ودر واقع از حریم اسلام که مدرنیته هر روز به آن تاخت وتاز میکرد دفاع کنند به عنوان مثال با ورود اندیشه های جدید به ایران کسی چون آخوند اوف که تحت تاثیر اندیشه های غربی قرار گرفته بود در صدد برآمد تا تفکرات اسلامی را از جامعه ایرانی بزوداید در این میان وظیفه روحانیت بود که مقابل شبهه این افراد بیاستد و با پاسخگویی به آن شبهات حافظ حریم اسلام در جامعه ایران باشند اما ما وقتی کنش ومواجه حوزه را با این فرایند می بینم با رویکرد های مختلفی بین حوزوی ها مواجه میشود، از تحریم کامل غرب واندیشه ی غربی گرفته که به فتوای حرام هر آنچه که رنگ وبوی غربی داشت می انجامید تا کسانی از روحانیت که کاملا در این اندیشه حل شدند وحتی لباس روحانیت از تن به در آوردند وشدند منوالفکر ویا کسانی که در حوزه اصولا دغدغه این مسائل را نداشتند ودر مباحث فقهی وکلامی حوزه به قدری غرق بودند که اصولا متوجه ورود اندیشه های جدید به قلمرو ایران واسلام نشدند از این رو طبیعتا پاسخی هم برای پرسشهای جدید نداشتند این وضعیت از انقلاب مشروطه تا ده چهل شمسی کم وبیش در حوزه حاکم بود وهر کدام از حوزوی ها هم که این وضعیت را نپذیرفته بودند وتلاش کردند بودند به مواجهه با اندیشه های وارداتی بپردازد شکست خورده ومایوس از فعالیت های گذشته به حوزه خزیده بودند ودیگر با روند جامعه واینکه به چه سویی در حال حرکت است کاری نداشته اند واگر هم در برخی جا ها، ما نام ونشانی از آن ها می بینم بسیار کم ودر مسائل حاشیه ای بوده است. مطهری دقیقا در همین نقطه خود را از دیگران متمایز میکند، مطهری نه در اندیشه وارداتی غربی حل شد و فکل بست نه در پستوی حوزه در لباس خود خزید واز عالم وآدم بی خبر ماند مطهری ابتدا وارد دغدغه ترابط اسلام ومدرنیته گشت ودر این حوزه به اندیشیدن پرداخت، پس اصلی ترین وجه ممیزه مطهری از دیگران این است که خود را به عنوان یک عالم اسلامی ملزم دید به پرسش های که مدرنیته در جامعه ی ایرانی تولید کرد است پاسخ بدهد از این رو مطهری وارد مطالعات گسترده در حوزه شبهات جدید آن روز ایران شد که نتیجه آن امروز نزدیک به سی جلد مجموعه آثار ایشان است که با گذشت چهل سال همچنان پاسخ گوی بسیاری از سوالات جوانان وعلاقه مندان به معارف عمیق وعقلانی اسلامی و شیعی هستند. شهید مطهری در زمانی که برخی جریان های حوزوی دغدغه اصلی خود را در گیری با اهل تسنن ویا درگیری با بهایی ها قرار داده بودند ورژیم شاه هم برای تضعیف جریان اصیل حوزه که چاره کار را در تغییر رژیم میدانستند از این جریانات انحرافی حمایت میکرد اما شهید مطهری با درک خوب ومناسب از جامعه آن روز وارد چالش با تمدن غرب شد ودر این مسیر به موفقیت های زیادی دست یافت فارغ از اینکه مطهری توانست به عمده شبهات آن روز جواب بدهد که به عنوان مثال می توان از حقوق زن که در دهه چهل وپنجاه اسلام را ناقص حقوق زنان معرفی میکردند وشهید در مقابل این شبهه کتاب نظام حقوقی زن را به جامعه عرضه کرد(البته اکثر کتب شهید سخنرانی هستند که بعد ها تبدیل به کتاب شدند) وبه تبین حقوق زن در اسلام پرداخت به عبارت بهتر مطهری توانست به این پرسش که چه رابطه ای بین اسلام ومدرنیته است پاسخ بدهد در پاسخ به این پرسش، حوزه سه جریان عمده را در درون خود به وجود آورده بود
۱)کسانی که به کلی مدرنیته وغرب را نفی میکردند، این جریان معتقد بودند که غرب ومدرنیته سرا پا ظلم وشیطانی است وباید از آن دوری کرد در این چهار چوب می توان از بنیان گذاران اولیه مکتب تفکیک وجریان ستنی وسنت گرا نام برد که به کلی غرب را سیاه میدند ومعتقد بودند از دست آورد های غرب هم نباید استفاده کرد چرا که غرب فلسفی جدا از غرب تکنولوژیک نیست در روزگار ما هم کسی چون مهدی نصیری داعیه دار این اندیشه است
۲)جریانی که در حوزه مدرنیته را به عنوان اصل پذیرفته است که اسلام باید خود را با مدرنتیه وعقل غربی هماهنگ میکرد ، این جریان معتقد بود اسلام به نحوی باید تفسیر شود که با مدرنیته هماهنگ باشد وبا مدرنیته به تضاد نخورد در واقع برای این جریان مدرنیته وغرب اصل بود واسلام فرع که باید خود را منطبق با این اصل میکرد.
۳)جریان اصیل اسلامی که شهید مطهری رهبری آن را در بر داشت ومعتقد بود غرب یک کلیت تجزیه پذیر است ومی تواند خوبی های غرب را گرفت وجاهای از غرب که با اندیشه ی اسلامی همانگ نیست کنار گذاشت نتیجه این تفکر را ما در تاسیس نظام جمهوری اسلامی می بینیم که حضرت امام خمینی (ره) جمهوری که یک مفهوم غربی است را با اسلام ترکیب میکند ونظام جمهوری اسلام تاسیس میشود.
اهمیت شهید مطهری در این است که با پاسخی که به رابطه اسلام ومدرنیته داد راهگشایی انقلاب اسلامی ونظام سازی ونهاد سازی بعد از پیروزی انقلاب شد واگر شهید می توانست از کمند جهالت گودرزی وگروهش برهد قطعنا امروز نظام سازی مبتنی بر اسلام در ایران خیلی جلوتر بود وپیشرفت مد نظر انقلاب در قله های رفیع تری پرچم انقلاب را به اهتزار در آورده بود. شهید مطهری جزو افراد کمی از حوزه علمیه ماست که منابع دست اول غربی را در عین آشنایی عمیق با مباحث اسلامی مطالعه کرده بود وبا توجه به همین امتیاز بود که توانست رابطه اسلام ومدرنتیه را به درستی برقرار کند که نه به تحجر بینجامد ونه به کنار گذاشتن مفاهیم دینی، از این رو شهید مطهری به عنوان ایدولوگ انقلاب اسلامی شناخته شد چرا که ایشان بودند که بنیان های فکری وعملی انقلابی اسلامی را متاثر از مکتب حضرت امام پی ریزی کردند با این توصیفات به راحتی می توان گفت مطهری نقش بی بدیلی در انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی بر عهده گرفت.

 

پسندیدنچرا شهید مطهری ایدلوگ انقلاب اسلامی است؟(0)نپسندیدنچرا شهید مطهری ایدلوگ انقلاب اسلامی است؟(0)
امتیاز:
(0) (0)
اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط
دیدگاه شما