کدخبر : 14844
شنبه 16 خرداد 1394 - 17:47
169 بازدید
فاقددیدگاه

گزارش تصویری مراسم خیابان امام دل ها

پایگاه خبری توفارقانآذرشهر,گوگان,ممقان-:

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

پایگاه خبری توفارقان-آذرشهر,گوگان,ممقان

:

در روز ۱۴ خرداد اداره ارشاد آذرشهر با همکاری بسیج هنمرندان اقدام به برگزاری خیابان امام دلها کرد.

پسندیدنگزارش تصویری مراسم خیابان امام دل ها(0)نپسندیدنگزارش تصویری مراسم خیابان امام دل ها(0)
امتیاز:
(0) (0)
اشتراک گذاری:
برچسب ها :
مطالب مرتبط
دیدگاه شما