اخبار استانی

رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر معرفی شد

قلیزاده ریس اداره فرهنگ و ارشاد آذرشهر شد. در این مراسم صادقی فرماندار شهرستان آذرشهر گفت : مباحث فرهنگی از ظرافت بسیاری برخوردار است و متولیان این عرصه باید با درایت و تلاش نیازهای فرهنگی جامعه را مرتفع کنند.  وی تصریح کرد: شهرستان آذرشهر به لحاظ موقعیت فرهنگی از اهمیت …

ادامه نوشته »