رفتن به بالا
  • سه شنبه - 11 آبان 1395 - 22:22
  • کد خبر : ۴۷۲۵۹
  • مشاهده :1,323 views

چرا تسخیر سفارت امریکا انقلاب دوم لقب گرفت؟

پایگاه خبری توفارقان– آذرشهر , گوگان , ممقان از فردای پیروزی انقلاب اسلامی یعنی دقیقا ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ امریکا که در طول خیزش های، مردم انقلابی ایران ورهبری هوشمندانه حضرت امام که از سویی استراتژیست های غربی بعنوان حرکت های گیج کننده از ان ها نام برده میشد توان تحلیل وقدرت تصمیم گیری خود را […]

پایگاه خبری توفارقانآذرشهر , گوگان , ممقان

از فردای پیروزی انقلاب اسلامی یعنی دقیقا ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ امریکا که در طول خیزش های، مردم انقلابی ایران ورهبری هوشمندانه حضرت امام که از سویی استراتژیست های غربی بعنوان حرکت های گیج کننده از ان ها نام برده میشد توان تحلیل وقدرت تصمیم گیری خود را از دست داده بود به لطایف حیلی در تلاش بر امد تا نفوذ خود را به نحوی در کشور ادامه بدهد سفارت این کشور یکی ازابزار های حفظ نفوذ در ایران به شمار میرفت که نقش پل را بین مقامات کاخ سفید ومهره های داخلی همکار امریکا ایفا میکرد که دانشجویان پیرو خط امام ان پل را با خاک یکسان کرده واین گونه پرچم انقلاب دوم را در وسط لانه جاسوسی غرب در ایران بر افراشتند

تلاش خواهیم کرد چرایی تسخیر سفارت امریکا در ۱۳ ابان ۱۳۵۸ را به اجمال مرور کنیم

تقلا برای ماندن

با پیروزی انقلاب اسلامی واستخراج اصل قرانی نه شرقی ونه غربی واتخاذ ان به عنوان اصلی ترین راهبرد سیاست خارجی از سویی حضرت امام ودر عرصه داخلی تلاش برای حاکمیت اسلام، امریکا را به وحشت انداخت چرا که حیات خلوت خود را دریکی از حساس ترین مناطق جهان یعنی غرب اسیا در خطر میدید پس کارتر ومشاورانش در تلاش بر امدند تا بتوانند به نحوی به نفوذ خود در ایران استمرار ببخشند

اولین راهبرد در این مسیر تلاش برای ار تباط گرفتن با افرادی بود که انان میانه رو میخوانند ومردم بعد ها لقب ضد انقلاب را به انان دادند کسانی چون مهدی بازرگان،ابراهیمم یزدی،عباس امیر انتظام وبنی صدر و… که تظاهر به همراهی با انقلاب میکردند ودر پاریس خود را به امام رسانده بودند در این راستا هر کدام از این افراد دارای اسم رمز ومرتبط با سفارت امریکا میشوند بعنوان مثال بنی صدر تحت عنوان مشاور اقتصادی با شرکت زیر نظر سیا مشغول به کار میشود  وپولهای گزافی هم از سیا دریافت میکند

راهبرد دیگر ارتباط گرفتن با جریانات قومی ومذهبی مخالف امام وانقلاب اسلامی است تا شاید بتوانند از این طریق برای رهبری امام بدیل سازی کرده وموقعیت ایشان را تضعیف کنند در این راستا با کسی چون شریعتمداری مرجع تقلید ان زمان حوزه قم ارتباط گرفته و تلاش میکنند از تا ثیر گذاری او در اقداماتی چون کودتای نوژه بهره ببرند ومتاسفانه شریعتمداری از این ارتباط نه تنها گلایه نمی کند بلکه استقبال گرمی هم از واسطه های این فعالیت ها انجام میدهد وبه تخریب اما م می پردازد

راهبرد سوم تلاشامریکا برای تضعیف جریان خط امام ودر مقابل قوت بخشیدن به لیبرال های داخل حکومت است در این راستاد ملاقات های مخفانه با اعضای دولت موقت برگزار میشود که اخرین ومعروفترین ان ملاقات بازرگان وابراهیم یزدی در الجزایر با برژینکسی مشاور امنیت ملی کارتر بود که در استانه تسخیر لانه جاسوی انجام شد

چرا تسخیر سفارت انقلاب دوم لقب گرفت؟

با توجه به تلاش امریکا برای استمرا بخشیدن به نفوذ خود اقدامات دانشجویان در این راستا  داری نکات مهمی است که اشاره میکنم

۱)تسخیر سفارت در ابتدا اولین حربه مبارزه با استکبار وامپریالیزم را از دست گروه های چپ ان زمان مانند سازمان چریک های خدایی خلق وسارمان مجاهدین خلق گرفت انان با تبلیغات خود جریان اسلامی را مرتجع وسازشکار خطاب میکردند وبا توجه به جو ضد استکباری ان زمان جامعه ایران مخصوصا بین جوانان توانسته بودند از این قشر یار گیری ها مناسبی را انجام بدهند که گاها حتی فرزندان مسولان بلند پایه نظام هم در بین انان دیده میشد  وحتی سازمان چریک ها فدایی خلق چند روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سقارت امریکا حمله کرده بودند که با مخالفت امام انان مجبور به تخلیه سفارت شدند مخلص کلام اینکه  با تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان پیروخط امام  پرچم مبارزه با استکبار از دست جریان های چپ گرفته شد ونشانه این امر هم حمایت ظاهری این گروه ها از اقدامام دانشجویان پیروخط امام بود

۲)با تسخیر لانه جاسوسی اسناد خیانت های برخی افراد که داعیه ملی گرایی وحتی مسلمان بودن را هم داشتن بر ملا شد این خود باعث تصفیه نظام از عناصر ناخالص وبی ایمان به ارمان های انقلاب اسلامی شد بیشتر افراد جبهه ملی ونهضت ازادی با فتح این دژ فساد از نظام کنار گذاشته شدند ودلت موقت هم در ۱۵ ابان استعفا داد وبر خلاف انتظارانان امام سریعا استعفای انان را پذیرفت واینگونه فضای برای حاکمیت جریان خط امام اماده شد هر چند مانع بزرگی به نام بنی صدر هنوز پیش روبود

۳)با تعطیلی سفارت امریکا جریان های واگرایی قومی ومذهبی هم تضعیف شدند ونظام ودولت مرکزی توانست با قدرت بیشتری انان را بر جای خود بنشاند از سویی دیگر انان با از دست دادن اصلی ترین پشتبان خود یعنی سفارت امریکا خود به خود دچار انزوای وبی رغبتی برای ادامه فعالیت های خرابکارانه خود شدند

۴)حضرت امام با پیامی که در نورز سال ۸۵ دادن ودر ان دانشجویان ودانش اموزان را دعوت کردند که تمام مبارزه وخشم خود را متوجه امریکا کنند با عث شدند که دانشجویان مرکز اصلی مشکلات کشور را درست تشخیص دهند وبا فتح سفارت امریکا وسپس نامیدن ان به عنوان انقلاب دوم هیمینه ابر قدرتی امریکا در جهان شکسته شدند  وبا قطع رابطه امریکا با ایران امام فرمود اگر کارتر در عمر خود یک کار درست کرده باشد همین قطع رابطه با ماست

حضرت امام تسخیر سفارت امریکا در تهران را از ان روی انقلاب دوم نامیدند که اصلی ترین عامل تثبیت نظام را از دست وبازوی مردم وخط امام باز کرد هر چند امریکا دست از خباثت های خود علیه ملت ایران برنداشت اما  تسخیر لانه جاسوسی قوی ترین  مانع تثبیت نظام را درهم شکست

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه