مخابره ادرس غلط از دولت به ملت!

پایگاه خبری توفارقان– آذرشهر , گوگان , ممقان در مقاله ای که چندی پیش در همین سایت  در مورد برکناری سه وزیر در کابینه دولت تدبیر وامید نوشتم اشاره شد که همه این اقدامات تلاشی است برای خلق دوقطبی های کاذب وغیر واقعی برای چاق کردن سبد رای رییس جمهوری که نا توانی ژنرال های …

پایگاه خبری توفارقانآذرشهر , گوگان , ممقان

در مقاله ای که چندی پیش در همین سایت  در مورد برکناری سه وزیر در کابینه دولت تدبیر وامید نوشتم اشاره شد که همه این اقدامات تلاشی است برای خلق دوقطبی های کاذب وغیر واقعی برای چاق کردن سبد رای رییس جمهوری که نا توانی ژنرال های کابینه  اش در بر اورده کردن مطالبات مردم و نتیجه ((تقریبا هیچ))برجام ان را نحیف کرده است نقطه کانونی این دوقطبی سازی های کاذب  عرصه فرهنگ قرار گرفت ،بازی برگزاری کنسرت در زمین واقع وایجاد جو کاذب لغو گسترده کنسرت ها در رسانه های این جناح در همین راستا از سوی تیم تبلیغاتی ریس جمهور، روحانی تولید شد در حالی که به گفته وزیر کشور تنها نه کنسرت تا ان مقطع زمانی لغو شده بود

از قرار معلوم تبلیغات چی های دولت تدبیر برای شهر مشهد در این دوقطبی سازی ها جایگاه ویژه ای در نظر گرفته اند تا بلکه بتوانندتجربه موفقیت امیز احتمالی مشهد را به شهر های دیگر هم تعمیم بدهند چرا که مشهد به دلیل وجود حرم حضرت امام رضا(ع) ووجود عالمانی بصیر وانقلابی به پاشنه اشیل دولت در فضای پسا شکست برجام ودر عصر قطبی کردن جامعه تبدیل شده است ودولت به هیچ وجه نمی خواهد این برگ برنده خود ساخته را در انتخابات  بهار ۹۶به همراه نداشته باشد پس به هر وجه ممکن دوقطبی سازی ها با محوریت مشهد تا حد امکان باید به جامعه پمپاژ شود تا به مردم الغا کنند رقیب ،دیو ی دو سر است که به هیچ قانون ومنطقی پایبند نیست ودر مقابل ما فرشتگان سپید رویم که از صبح  تا شام به فکر حقوق ملت ورعایت قانون هستیم

مطهری نمی داند در چه زمینی بازی میکند…

سخنرانی علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در روز اربعین از سوی دادستان مشهد لغو شد در باره علل وعواملی که منجر به لغو این سخنرانی شده است چیز زیادی عمومی نشده است اما انچیزی که واضح به نظر میرسد قرار گفتن علی مطهری در زمین بازی است که همه شواهد حاکی از ان است که او از قواعد ان بی اطلاع است وان(( فشار به امام جمعه مشهد با هدف تولید دوقطبی های کاذب است))

برای اثبات درستی این گزاره شواهدی وجود دارد وگفتنی های است که تنها به چند مورد از این شواهد اشاره میکنیم

۱)اگر همه این یقه پاره کردن ها از سوی رسانه های اصلاح طلب وبرخی اعضای دولت  و دستور ویژه رییس دولت به دو وزیر از اعضای کابینه(وزیر کشور ودادکستری) تنها برای لغو یک سخنرانی باشد که  به جدم معتقدیم نیست باید پرسید فارع از درستی یا نادرستی وقانونی بودن یا نبودن لغو این سخنرانی، این همه فضا سازی در باره لغو یک سخنرانی با چه اهدافی صورت میگیرد؟ مگر این اولین سخنرانی است که در کشور لغو شد است؟در همین امسال میتوان از شخصیت های اصلا طلب واصولگرایی نام برد که سخنرانی هایشان در دانشگاه های کشور به دلیل وجود مشکلاتی لغو شده است اگردرد این جماعت  لغو سخنرانی ها وبه خطر افتاد ازادی بیان واگاهی دانشجویان ومردم است  انگونه که وانمود میکنند پس چرا حتی هم مسلک خود دکتر صادق زیبا کلام را در نمی یابند، که سخنرانی اش در هفته اخیر در دانشگاه ازاد قزوین با نامه دادشتانی لغو شده است؟ اقای روحانی چرا ایشان را در نمی یابید و وزرای خود را با دستور ویژه مسئول بررسی لغو سخنرانی این استاد دانشگاه نمیکنید مگر یادتان رفته ایشان  حتی بیشتر از خود شما از فرزند ناقص الخلقه دولتتان یعنی برجام نافرجام حمایت کرده  به واقع چه عاملی باعث شده ظلم وارده وبی قانونی انجام شده در مورد ایشان را نبینید ایا این لغوسخنرانی مصداق برهم زدن قاعده ازادی بیان انگونه که شما  ودوستان نتان ورسانه های دلبسته ی به مرام  اعتدالتان در مورد سخنرانی علی مطهری معتقدید نیست ؟ ؟رسانه های اصلاح طلب که با ندای ازادی بیان واندیشه و… گوش فلک را کر کرده اند چرا برای لغو سخنرانی زیبا کلام خواستار استعفای وزیر کشور نشده اند؟ ایا غیر از این است که هدف ودرد شما لغو سخنرانی علی مطهری نیست بلکه فشار به امام جمعه محبوب مشهد برای ساختن دوقطبی های کذایی خودتان است دوقطبی های از جنس برجامیان ونا برجامیان، گویا دولت  بعد از شکست در ساختن دوقطبی کنسرتی ها وغیر کنسرتی ها حالا به  دنبال ساختن قانونیان وغیر قانیونان بر امده است النهایه پاسخ پرسش های بالا نه در ظرف مبهم ازادی بیان بلکه در اتاق های جنگ روانی دولت مستتر است

۲)انگونه که تجربیات بحران افرینی اصلاح طلبان در دولت اصلاحات به ما میگوید این جار وجنجال اخیر همان ادامه پروژه تخریب مخالفان اصلاحات غربی است که در دولت اصلاحات از سوی این جریان دنبال میشد بعنوان مثال یکی از این تجربیات جریان قتل های زنجیره ای در زمستان ۱۳۷۷ است ابتد در نشریات اصلاح طلب به دروغ اعلام کردند که قاتلین فتوا ی شرعی داشته ادعای که هیچگاه اثبات نکردند وسپس ایه الله مصباح یزدی را صادر کنده این فتوا ها اعلام کردند در حالی که هیچگاه سندی دال بر دخالت ایه الله مصباح در این اتفاقات از سویی این نشریات اصلاح طلب ارایه نشد وعیان کرد هدف تخریب ایه الله مصباح است حالا با هر وسیله ای که شد، در قضیه مشهد هم بدون کوچکنرین سندی دخالت امام جمعه مشهد در لغو این سخنرانی را برای خود پیش فرض گرفته وسپس شروع به محکوم کردم امام جمعه مشهد کردند طرفه حکایت این جاست که  این دوستان به ظاهر دردمند  برای لغو برنامه ای که مجوز داشته وقانونی بوده خود به بی قانونی دست زده اند مگر این بدیهی ترین اصل قانونی وحقوق فردی نیست تا جرم واشتباه کسی اثبات نشده است نمی تواند اورا بازخواست ومجازات کرده چه کسی اثبات کرد که ایه الله علم الهدای عامل این لغو بوده است؟ پس عیان واضح است که درد ازادی بیان این جماعت را به تکاپو نینداخته بلکه هدف تخریب ایه الله علم الهدی برای هموار کردن دادن ادرسهای غلط به جامعه است باید چراغ ها خاموش شود تا در تاریکی ملت نه تنها((تقریبا هیچ))برجام،((رکود))،((بیکاری))و.. را نبیندد بلکه به ان ها باور کنند در مقابل در باغ گیلاس قرار گرفته اند

۳)از کسی که در فضای ناب بیت شهید مطهری لحظه به لحظه تنفس کرده ورشد نموده است این نحوه ی سیاست ورزی بسیار بعد وحقیقتا دور از انتظار باست مسئله این نیست که چرا علی مطهری ان حرف ها را میزند بلکه حرف این است که چرا علی مطهری اینگونه رفتار میکند؟ مگرعلی مطهری یادش رفته برخی از مبارزین انقلابی پیش پدر بزرگوار ایشان می رفته وقصد داشتن با این توجیح که هدف مشترک مبارزه با رژیم شاه است ایشان را وادار کنند که گروه های التقاطی وچپ را به رسمیت بشناسند ودر گلیم مبارزه برای انان جا خالی کند که شهید میفرمود ما با شاه مخالف هستیم از جهتی وانان مخالف هستند از جهت دیگر واتحاد ما وانان غیر ممکن است مگر علی مطهری یادشان رفته پدر بزرگوارش با موسوی خوینی ها که تفسیر های مارکسیستی از ایات قرات را در مسجد جوزستان تهران به خورد جوانان مردم میداد چگونه برخورد میکرد ومیفرمود او ادم خطرناکی است با این که هر دو علیه شاه مبارزه میکردند اینکه احیانا شما نقد های به برخی ارگان های حکومت دارد به جای خود اما مگر جهت نقد شما واصلاح طلبان غربگرا یکی است که خودرا به رایگان بازیکن تیم انان نموده ای؟ نقد وانتقاد به برخی رفتار ها که شما معتقدید درست نیست ایا دلیلی میشود در ساختن دوقطبی ها به بازچه اختلاف انداز ها در جامعه بدل شوی در حالی که همه توصیه ها ونهی های رهبر انقلاب در جهت نفی دوقطبی های مضرر است بیایید ومصداق ضرب المثل معروف فارسی شوید که هر کجا جلوی ضرر را بگیرید سود است اقاب علی مطهری جلوی ضرر را بگیر وزمانی بسار دیر خواهد شد ودلسوزان انقلاب وپرورش یافتگان مکتب پدر بزرگوارتان علاقه مند نیستند ان زمان شما را ببینند

۴)جار وجنجال لغو یک سخنرانی در مشهد وبلند کردن پرچم وا مصیبتا برای بی قانونی کذایی ادرس غلطی است که دولت مردان تدبیر وامید دوست دارند ملت ان را باور کنند اما مردم با پدیده مورد علاقه ی دولتی که برایشان برجام نافرجام،رکود،بیکاری،فقر،ومشتی شعارهای توخالی به ارمغان اورده بی شک بر هر صاحب خردی عیان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *