رفتن به بالا
  • سه شنبه - 7 دی 1395 - 15:22
  • کد خبر : ۵۱۳۳۴
  • مشاهده :452 views

آیاحصر سران فتنه قانونی است؟

پایگاه خبری توفارقان– آذرشهر , گوگان , ممقان: جعفربرزگر شورش اندک حامیان سران فتنه در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ به بهانه ی حمایت از قیام ملت مصر وتونس اما در واقع به نیت  دادن شعارهای هنجار شکن علیه ارکان نظام باعث شد تا بالاخر ه نهادهای امنیتی ومخصوصا شورای عالی امنیت ملی به این نتیجه برسند […]

پایگاه خبری توفارقانآذرشهر , گوگان , ممقان:

جعفربرزگر

شورش اندک حامیان سران فتنه در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ به بهانه ی حمایت از قیام ملت مصر وتونس اما در واقع به نیت  دادن شعارهای هنجار شکن علیه ارکان نظام باعث شد تا بالاخر ه نهادهای امنیتی ومخصوصا شورای عالی امنیت ملی به این نتیجه برسند که چاره ای جز حصر سران فتنه برای انان باقی نمانده است چرا که هر چقدر نظام در مقابل هشت ماه فتنه انگیزی این جریان سعه صدر از خود نشان میداد انان، ان را نه به حساب رافت نظام اسلامی بلکه به حساب ضعف ان گذاشته وبیش از پیش جری تر وگستاخ تر میشدند واخرین نمونه ان شورش مفتضحانه ۲۵ بهمن ۸۹ بود که نشان داد برای سران فتنه نه نیروی باقی مانده است ونه رمقی برای ادامه فتنه انگیزی اما چه باید کرد که دست بردار نبودند، بعد از حصر سران فتنه جریان سیاسی اصلاح طلب مدعی شدند حصر این افراد غیر قانونی ودر تضاد با اصول قانون اساسی قرار دارند که با توجه به شواهد قانونی واستنادات قانونی ادعایی خلاف ونادرست بود واست برای رد این ادعا دلایلی از قانون اساسی اقامه خواهیم کرد

۱)یکی از اصولی که دستمایه جریان اصلاح طلب در باره غیر قانونی جلوه دادن حصر سران فتنه قرار گرفته اصل بیستم قانون اساسی است در این اصل قانونگذار اشاره میکند که((همه افراد ملت اعم از زن ومرد به طور یکسان درحمایت قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند))بدیهی است که این اصل در صدد بیان حقوق ملت است واین تا زمانی است که با اصول دیگر قانون اساسی در تضاد نباشد برای واضحتر شدن مسئله مثالی ذکر میکنم طبق این اصل همه از حقوق قانونی خود برخوردارند یکی از حقوق قانونی هر شهروندی حق ازادی وعدم محدودیت در انتخاب محل زندگی است ایا با توجه به نکات قبلی یک کسی که دزدی کرده میتواند مدعی شود که من طبق قانون اساسی حق انتخاب ازادی مکان زندگی دارم وشما(حکومت)نمی توانید من را به اجبار در زندان نگه دارید؟بلاشک جواب هر خردمندی منفی خواهد بود چرا که این ابتدایی ترین اصل قانونی وحقوقی است که اصول دیگر در کنار هم به کار گرفته خواهدند شد

۲)اصل بعدی مورد استناد اصل ۳۶ قانون اساسی است((حکم به مجازات واجرا باید تنها از طریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد))در مورد این اصل هم باید ذکر کنیم اصول مرتبط با شورای عالی امنیت ملی به عنوان تکمیل کننده این اصل در ماجرای حصر مورد استدلال است که بدان خواهیم پرداخت در مورد دادگاه صالحه هم باید گفت که چون حصر طبق اصول شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته اصول دیگر بحث صالح یا غیر صالح بودن دادگاه در این مورد بلا موضوع است

۳)اصل ۳۷ که به اصل برائت مشهور است اشعار میدارد که((هیچکس از نظر قانون مجرم نیست مگر انکه جرم ان در دادگاه صالح ثابت شده باشد)) اصول استناد به این اصل اشتباه است چرا که حصر نه از مجاری قوه قضاییه بلکه از طریق شورای عالی امنیت ملی رخ داده پس تسری مناسبات قوه قضاییه به شورای عالی امنیت ملی نادرست است

۴)اصل بعدی که هم مورد استناد واقع میشود اصل ۳۹ میباشد که در ان هتک حیثیت وحرمت زندانی را ممنوع اعلام میکند که واضح است خیلی مرتبط با حصر نیست

حال که استنادات اصلاح طلبان در مورد غیر قانونی بودن حصر را رد کردیم میرسیم به این پرسش اساسی که استنادات نظام اسلامی برای حصر چیست وایا این کار قانوی است یا خیر؟

۱)ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که فتنه ۸۸ یک جرم به معنای رایج ومصطلح ان نبود بلکه یک اقدام امنیتی-قضایی را شامل میشده است یعنی ابعاد امنیتی ان بر ابعاد جرم بودن ان غلبه داشته است پس مجرای بررسی کننده ان هم نهاد قوه قضاییه نیست بلکه طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی است

۲)در اصل یکصد هفتاد وششم به تعیین سیاست های امنیتی ونظامی وهمچنین مقابله با تهدیدات امنتی ازوظایف شورای عالی امنیت ملی اشاره شده است در واقع شورای عالی امنیت ملی باید با بهره گیری از امکانات مادی ومعنوی کشور با تهدیدات امنیتی ونظامی مقابله کند در واقع وقتی پدیده ای تهدید امنیتی به خود گرفت در صلاحیت بررسی شورای عالی امنیت ملی قرار میگیرد وشورا طبق قانون برای مقابله با ان تهدید میتواند تصمیم گیری کند در مسئله حصر هم شورا بعد از ان که فرصت کافی نزدیک دوسال به سران فتنه داد تا دست از اقدامات ضد امنیتی خود بردارند وبرنداشتند تصمیم گرفت برای تامین امنیت کشور سران فتنه را با محدودیت های مواجه کند که به حصر معروف است

پس حصر سران فتنه نه تنها غیر قانونی نیست بلکه در راستای اجرای اصل ۱۷۶ قانون اساسی قرار دارد ومتاسفانه به نظر میرسد رافت نظام در این مسئله عده ای را گستاخ تر کرده تا به جای پاسخگو بودن بر اقدامت ضد امنیتی خود امروز در جای پرسشگر قرار گیرند ونظام را در جا یگاه متهم بنشاند که قطعا راه به جای نخواهد برد ومردم فراموش نکردند چه کسانی باید در جایگاه متهم بنشینند اما چه باید کرد که فعلا مصلحت بر رافت است

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه