رفتن به بالا
  • پنجشنبه - 9 دی 1395 - 00:42
  • کد خبر : ۵۱۴۱۵
  • مشاهده :180 views

پایان حصر،آغاز محاکمه

پایگاه خبری توفارقان– آذرشهر , گوگان , ممقان جعفربرزگر من هم همانند خیل عظیم جماعت اصلاح طلب، البته از نوع ((اصلاحات بدلی))، چرا که انقلاب خود بزرگترین جنبش اصلاحی قرن بیستم بود وهیچ نسبتی با این اصلاحات ندارد یا بهتر بگوییم این اصلاحات نسبتی با آن انقلاب ندارد، خواهان پایان حصر هستم من بسیجی هم، […]

پایگاه خبری توفارقانآذرشهر , گوگان , ممقان

جعفربرزگر

من هم همانند خیل عظیم جماعت اصلاح طلب، البته از نوع ((اصلاحات بدلی))، چرا که انقلاب خود بزرگترین جنبش اصلاحی قرن بیستم بود وهیچ نسبتی با این اصلاحات ندارد یا بهتر بگوییم این اصلاحات نسبتی با آن انقلاب ندارد، خواهان پایان حصر هستم من بسیجی هم، به جدمعتقدم حصر باید پایان بپذیرد در واقع ما بسیجیان با اصلاح طلبان در این مورد کاملا اشتراک نظر داریم که حصر باید پایان بپذیرد تنها با یک اختلاف بسیار کوچک یا شاید هم…

اگر مایلید به آن اختلاف اگاه شوید ما بقی متن را با دقت بخوانید

۱)حصر باید پایان پذیرد، اما پایان حصر برای اصلاح طلبان بریده از نظام یعنی اغاز یک فتنه دیگر ویک ماجرای دیگر قرآن سر نیزه کردن یا شاید هم کشتن عثمانی وبلند کردن پیراهنی، چه دانم!وشاید، چرا شاید؟حتما محاکمه علی به جای معاویه،علی گناه کار است به هزار دلیل بنی اسرائیلی، پس قصه پایان حصر برای اصلاح طلبان شروع یک اتش بازی دیگر با سوزاندن منافع ملی برای گرم شدن تنور منافع فردی وباندی است وبا این سرمشق تا انتها یش را خود بنویسید!

۲)اما قصه پایان واتما م حصر برای من بسیجی ومای بسیجی، قصه یک آغاز است همانند اصلاح طلبان، تنها به تفاوت یک واژه ،واژه اصلاح طلبان در بند یک همین وجزیزه نوشته شد ((فتنه))، اما واژه من ومای بسیجی در این بند شد ((محاکمه))،همه قصه در تفاوت این دوکلمه است، اغاز فتنه یا اغاز محاکمه، اتفاقا ما بیشتر از دو اتیشه های اصلاح طلب دنبال پایان حصر هستیم برای اغاز محاکمه، میپرسید محاکمه به کدامین گناه؟-بخوانید-

۱)شمشیر علی دم خیمه ظالمان وقاسطین بود، دست مالک بالا بود تا سر ظلم را از تن جدا کند اما مالک یا باید بر میگشت ومعاویه را رها میکرد یا باید می ماند معاویه را میکشت و در برگشت بر علی نماز میخواند،نماز میت! مالک معلوم است کدام را بر میگزیند مالک از دم خمینه با چشمان گریان برگشت شیطان را گرفت اما تیر جهل به ظاهر دوستان بر دستش نشست ورها کرد گردن شیطان را وبرگشت….

نظام با حضور میلیونی مردم در انتخابات ۸۸ تا دم خیمه کفر رفته بود نظام قدرت بی پایان ملت را پیوند زده بود به بازوان پرتوان خمینی بت شکن، خلف صالح امام دم خیمه کفر بود که خبر رسید در شهر آشوب شده است، دوست، یاور وبرادر دیروز وبه قول خود امروزش، نامه بدون سلام والسلام را عملی کرده بود ومردم گویا در فضای غبار الود فتنه گوش به فرمان شتر سوار تهران شده بودند((بریزد در خیابان)) علی ماند خیمه کفرویران کند یا امام ومیراث امام را در یابد؟ علی از در خیمه کفر برگشت وشیطان برای بار دوم از دست مالک فرار کرد این گناه اول سران فتنه

۲)خداوند در قرآن میفرمایید ((اگر یک نفر را کشتید یعنی بشریت را کشته اید)) قصه سران فتنه ۸۸ هم مصداق این ایه است چه خون های بی گناهی که ریخته نشد بابت لجاجت عهد شکنان انقلاب ،چه از بسیجی وچه از جوانی که باورش شده بودپرچم سبزی که بلند شده است سبز عدالت علوی است اما حیف….

یک سوال وپایان این بند، تکلیف قصاص این خون ها چه میشود؟ تکلیبف قصاص خون شهید کبیری وکبیری ها چه میشود؟ تکلیف خون جوانانی که این حضرات به بهانه ی تقلب (شما بخوانید پیراهن عثمان) به خیابان های تهران کشاندند(شما بخوانید میدان جنگ جمل ،بصره)چه میشود؟

چقدر پرور شتر سواری که به خاطر ادب علی با حرمت وبدون مجازات بخاطر گناه کرده وتنها با چند محافظ روانه خانه شد اما تا دمی بیاسود علی را به محکمه کشاند چقدر پرور علی به خاطر جنایت هایشان تنها قدری محدودشان کرد واز درون همون محدودیت علی را به محاکمه میکشانند واقعا چقدر پرور و وقیح…

این گناه دوم

۳)فریب یک ملت گناه سوم محصورین امروز خیابان پاستور است گفتند تقلب شده است گفتند ای ملت نظام رای شما را دزدید ان هم ۱۳ میلیون وگفتند ….

این ظاهر قضیه بود رفتند پشت پستو ها گفتند تقلب نبود تاج زاده در گعده خصوصی دوستان بازداشتی خود اعتراف کرد وسعید حجاریان بعد از چند سال گفت تقلب نبود تدلیس بود!الان که آب ها از اسیاب افتاده میگوید تقلب نشده الان که آن ضربه بزرگ را به نظام زده ایند میگوید تقلب نشده؟ عجب بعد از آن همهآشوب که لال بودید ؟لال بمانید حتی اگر میخواهید اعتراف بمکنید لال بمانید…

این گناه سوم

۴)بدبین کردن مردم به نظام اسلامی ،ایجاد دوقطبی در جامعه وعمیق کردن شکاف ها بین مردم واقشار مختلف جامعه،گناه های دیگر این فتنه گران محصور ودوستانشان است تنها یک سوال وگذر، میشود اعتماد مردم را به ثمن بخس نفس خواهی ودنیا خواهی خود فروخت والفرار ؟مردم میگویند نمیشود، ((محاکمه))

این گناه…؟شرمنده آمارش از دستم در رفت

۵)شکستن حرمت امام خمینی،ولایت فقیه وصاحب این مملکت اما حسین(ع) به راستی میشود این گناه ها را دید وخواستار پایان حصر برای اغاز محاکمه نشد؟میشود هلهه دشمنان اهل بیت در قلب ام القرای جهان اسلام را دید و….

۶)گناه اصحاب فتنه ورئوس آن بیش از آن است که در این سیاه مشق حتی بتوان ان را لیست کرد پس قوه قضاییه پاسدار حقانیت وعدالت معطلی بیش از این جایز نیست حصر را پایان دهید ومحاکمه را آغازکنیدچرا که اگر این ها محاکمه نشوند پس قانون در برابر چه کسانی باید اجرا شود؟ دله دزد ها؟…

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه