ولی نعمتان انقلاب

پایگاه خبری توفارقان– آذرشهر , گوگان , ممقان:  انقلاب اسلامی ایران هم علاوه بر سلب زشتی های مستتر وآشکار دررژیم یهلوی به دنبال ایجاد مدینه ای بود که دراندیشه اسلامی از آن بعنوان مدینه فاضله نام برده میشود، در واقع اگر انقلاب اسلامی،رهبران انقلاب ومردم همراه این انقلاب به دنبال نفی وابستگی به غرب،مبارزه با …

پایگاه خبری توفارقانآذرشهر , گوگان , ممقان: 

انقلاب اسلامی ایران هم علاوه بر سلب زشتی های مستتر وآشکار دررژیم یهلوی به دنبال ایجاد مدینه ای بود که دراندیشه اسلامی از آن بعنوان مدینه فاضله نام برده میشود، در واقع اگر انقلاب اسلامی،رهبران انقلاب ومردم همراه این انقلاب به دنبال نفی وابستگی به غرب،مبارزه با بی بند وباری فرهنگی،نفی استبداد و.. بودند، در آن روی سکه این انقلاب مفاهیمی همچون تاسیس نظام ولایت فقیه،گسترش آزادی های مشروع فردی واجتماعی وبالاتر از همه این ها به دنبال رواج گوهری به نام عدالت اجتماعی در حوزه های گوناگون بودند
عدالت اجتماعی ونگاه ویژه حضرت امام به محرومان در جای جای سخنرانی ها ،اعلامیه ها ومکتوبات حضرت امام عیان وآشکار است این تواتر به قدری است که اکثر ملت های بیگانه وحتی در داخل کشور امام خمینی بیشتر به عنوان رهبر مستضعفان نامدار شده است
اینکه چرا عدالت در دال مرکزی انقلاب اسلامی قرار میگیرد خود معلول علت های گوناگونی است، اما بنظر میرسد دو عامل بیشتر از عوامل دیگردر این فرایند تا ثیر گذار بودند
۱)نگاه ویژه قرآن ودین اسلام به عدالت اجتماعی ومستضعفان
با اندکی دقت در ادبیات انقلابی حضرت امام به راحتی می توان فهمید که ادبیات امام به یک معنا چیز نوع وبدیعی نیستند بلکه همان ادبیات قرآن واسلام است که حضرت امام آن ادبیات را با قدرت الهی خود توانست در بین توده مردم همه گیر وفراگیر بکنند، بعنوان مثال واژه ی مستضعفین وضع شده به دست امام نیست بلکه این واژه چندین بار در قرآن تکرار شده است وامام توانست این واژه را به ادبیات عموم مردم منتقل کند در واقع آن فرزانه دوران به نوعی ادبیات اصلاح گر وانقلابی قرآن را از درون این کتاب مقدس ومحصور شده در طاقچه های دلهای مردم ، به وسط زندگی اجتماعی وسیاسی مردم کشاند که نتیجه این انتقال وجابجای در انقلاب اسلامی اشکار شد وعدالت پر رنگ تر از هر آرمان دیگری در پیشانی انقلاب حک شد، به بیان دیگرنگاه امام خمینی متاثراز نگاه قرآنی به انقلاب وتغییر اجتماعی است که دو گزاره را مهم تر از همه، مورد تاکید قرار میدهد
الف)تغییر باید از خود افراد شروع شود وابتدای تغییر اجتماعی تغییر در اشخاص اجتماعی است یعنی ابتدا افراد باید خود را تغییر بدهند تا تغییر گسترده اجتماعی رخ بدهد با فهم این گزاره است که در میبابیم چرا امام بیشتر بر آگاه سازی ومتحول کردن افراد ونگاه فرهنگی وتربیتی در انقلاب اسلامی تاکید داشت وهیچ گاه حرکت های چریکی وخشن را تایید نکرد، امام مبارزه فرهنگی وتربیتی را بر هر مبارزه ی دیگر با رژیم شاه ترجیح داد
ب)امام به تبع قرآن، انقلاب اسلامی را مختص مستضعفان نمی دانست اما جهت گیری انقلاب اسلامی را در راستای مستضعفان وتحقق جانشینی صالحان ومستضعفان میدانست
۲)محرومیت ،تبعیض وشکاف طبقاتی گسترده در رژیم منحوس پهلوی
آرمارهای اقتصادی بر جای مانده از دهه پنجاه ودر واقع آخرین دهه زمامداری رژیم پهلوی نشانگر آن است که عده ای تازه به دوران رسیده وپیونده خورده با باندهای کثیف ثروت وقدرت مال ومنالی برای خود دست وپا کرده بودند اما اکثر ملت در فقر ونداری به سر می بردند در اطراف شهر های بزرگ حلبی آباد هایی مملو از جمعیت وجود داشت که فاقد امکانات اولیه زیستی بودند وطبقه محروم طبقه فراموش شده از سوی رژیم پهلوی بود، طبق آمارهای رسمی برجای مانده از آن دوران بیش از ۶۰ درصد مردم از سوء تغذیه رنج میبردند امکانات رفاهی در تهران تجمیع شده بود وشهرستان ها بسیار عقب ماند ه تر از تهران بودند در واقع نه تنها توسعه متوازنی اتفاق نیفتاده بود بلکه ازآن توسعه تقلیدی ووارداتی که در بخشی های از تهران به چشم می آمد هم در ما بقی مناطق کشور خبری نبود، در حوزهای دیگر عدالت اجتماعی هم(عدالت آموزشی،عدالت در حوزه بهداشت،عدالت قضایی و..) وضعیف به همین صورت بود مناطق مستضعف نشین از امکانات مناسب آموزشی محروم بودند واین در حالی بود که خانواده های نزدیک به درباروثروتمندان فرزندان خود را در مدارس امریکایی ثبت نام مینمودند در حوزه عدالت قضایی اگرشخصی فاقد پول یا رانت بود تنها از رجوع به دادگاه های رژیم پهلوی چند روز سرگردانی نصیبش میشد
همه این قراین نشانگر آن است که مردم در وضعیف مناسبی از منظر توزیع ثروت ودرآمد کشور نبودند وتنها طبقات وفادار به رژیم پهلوی از در آمدهای نفت کشور که در اویل دهه پنجاه چهار برابر هم شده بود منتفع میشدند ومابقی ملت در فقر ونداری دچار مشکلات عدیده بودند وپاسخ رژیم پهلوی به ندای مظلومیت آن ها، فراموشی وروی بر گرداندن بود
در واقع در آستانه انقلاب اسلامی کاسه فقر واستضعاف مظلومان لبریز گشت ودر یکی از این اتفاقات مهم حلبی آباد نشین های اطراف تهران با عوامل شهر داری رژیم در گیر شدند
امام خمینی توانست این مردم را متوجه علت اصلی این فقر ونا عدالتی بکند یعنی مردم را از عوامل انحرافی که رژیم دوست داشت مردم آن ها را عامل بدبختی خود بدانند متوجه شخص اول کشور یعنی شاه نمود در این فضا امام توانست به قشرهای مستضعف بفهماند که دوای درد آن ها یا همان عدالت اجتماعی در آموزه های اسلامی ودر عمل ومنش کسانی چون حضرت علی (ع) ،ابوذرغفاری و.. نهفته است نه در پیش کسانی چون لنین وانصارش
نگاه ویژه امام به مستضعفان
امام خمینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وتشکیل جمهوری اسلامی نگاه ویژه ای را به مستضعفان وقشرهای مظلوم ومحروم جامعه مبذول داشتند تا جای که فرمودند این ها ولی نعمتان انقلاب هستند((به مستضعفان ومستمندان وزاغه نشینان که ولی نعمت ما هستند خدمت کنید، صحیفه امام جلد ۱۸ص۳۸)) وجایگاه خدمت به مستضعفان را اینگونه مشخص کردند
((گمان نمیکنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومان وجود داشته باشد،صحیفه امام جلد بیست صفحه۳۴۲))
حال که مختصری از نگاه امام به مستضعفان را یاد آور شدیم بد نیست در دهه فجر انقلاب اسلامی ودر آستانه چهل سالگی انقلاب پرسش های را در رابطه با مستضعفان از مسئولین مطرح کنیم.
چند پرسش از مسئولان در رابطه با مستضعفان
۱)((شما این انقلاب را به ثمر رساندید،همان زن ومرد محروم بودند وهمان های که مستضعف هستند وکاخ نشین ها آن ها را استضعاف میکنند واین ها ثابت کردند که کاخ نشین ها هستند که ضعیف اند وپوسیده اند وبرای این ملت هیچ کاری نکردند ونخواهند کرد،صحیفه امام جلد ۱۴ص۲۶۱)) امام خمینی همانطور که گذشت عامل پیروزی وبر کشنده بار سنگین انقلاب اسلامی وجمهوری اسلامی را مستضعفان میدانند در اینجا باید از مسئولان محترم پرسید آیا به راستی در برنامه ریزی ها وسیاست های اجرایی هدف اصلی ونقطه کانونی مستضعفان ومنافع آنان بوده است؟به عنوان مثال خرید هواپیما های مسافربری غول پیکر چند صد نفری که تنها پنج درصد مردم از آن استفاده میکنند ودر عوض ناله برای پرداخت چندرغاز یارانه که به درد خیلی از مستضعفان مرهمی است، در راستای این فرمایش امام است؟
۲) ((تنها آن های تا آخر خط با ما هستند که درد فقر ومحرومیت واستضعاف راچشیده باشند فقرا ومتدینین بی بضاعت گردانندگان وبر پا دارندگان واقعی انقلاب ها هستند ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم…ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد،…بار سنگین انقلاب اسلامی وجمهوری اسلامی بر دوش قشر مستضعف است وهمین گروه هستند که در جبهه وپشت جبهه فداکاری میکنند ونه طبقات بالا..شما باید توجهتان به این توده های مستضعفی که با زحمت خودشان ورنج خودشان الان در جبهه ها مشغول فداکاری هستند….،صحیفه امام جلد۲۱ص۸۶-۸۷٫٫٫با توجه به این که بار سنگین انقلاب بر دوش قشر مستضعف است…وظیفه داریم فعالیت وتوجه را به نواحی محروم،خصوصا جنوب شهر که دررژیم گذشته توجهی به آن ها نشده است معطوف کنیم . صحیفه امام جلد ۱۵ص۲۳۷)) آیا در داخل کشور ودر عرصه بین الملل مسئولین ما خط دفاع از محرومان ومستضعفان را با قاطعیتی که امام مطرح وتاکید میکنند حفظ کرده اند؟آیا جهت گیری دولت فعلی در سیاست خارجی دفاع از خط اصولی مستضعفان بوده است؟آیا ۱۱ میلیون حاشیه نشین گواه حمایت از مستضعفین در کشور بوده است؟این ها همان زاغه نشین هایی نیستند که امام ولی نعمتان انقلاب شان می خواند؟آیا بیشتر به فکر تامین منافع ولی نعمتان انقلاب بودیم یا به فکر تامین منافع کسانی که به گفته امام تقریبا هیچ کار وزحمتی در انقلاب متحمل نشدند؟
۳) ((خدا نیاورد آن روزی که سیاست ما وسیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به منافع محرومان و رو آوردن به حمایت از سر مایه دارها گردد واغنیا وثروتمندان از اعتبار بیشتری بر خوردارشوند معاذ الله که این با سیره وروش انبیا وامیر المومنین سازگار نیست صحیفه امام جلد ۲۰ ص۳۴۱))
((ثروتمندان هرگزنباید به خاطر تمکن مالی خود در حکومت واداره کنندگان جامعه اسلامی نفوذ کنندومال وثروت خود را بهانه فخر فروشی ومباهات قرار دهندوبه فقرا وزحمتکشان خواسته ها وافکار خود را تحمیل کنند. صحیفه امام جلد ۲۰ ص۳۴۰))در نهج البلاغه می خوانیم حضرت امیر عثمان بن حنیف حاکم بصره را بخاطر رفتن به مهمانی که فقرا در آن حضور نداشته اند به سختی توبیخ میکنند با توجه به این میراث سیره ای وفرمایش حضرت امام مسئولان ما امروز بیشتر با مستضعفان نشت وبر خاست می کنند یا با سر مایه داران زالو صفتی که هیچ چیزی برای آنان مهم نیست جز منافع کثیف مادی ودنیوی شان؟به عنوان شاهد مثال امروز مسئولان دولت یازدهم از ولی نعمتان انقلاب انتخاب شدند یا سر مایه داران دم کلفت رانت خوار که هر کدام ریشه های رانت خود را به گردن محرومان سفت کرده ودر حال خفه کردن ولی نعمتان انقلاب اند؟
۴)پرسش های بالا به منزله نفی خدمات نظام به مستضعفان نیست چرا که نا گفته پیداست نظام دست آورد های خوبی در حوزه عدالت اجتماعی ودر بخش های مختلف آن به دست اورده بعنوان مثال در حوزه عدالت آموزشی امروز یک دانش اموز روستایی به راحتی میتواند در دانشگا های برتر کشور تحصیل کند یا در حوزه سلامت وبهداشت امروز مناطق محروم وضعیت نسبتا مناسبی دارند هر چند هنوز جای کار بسیاری در حوزه سلامت در این مناطق وجود دارد، اما سوال اینجاست که جهت گیری بخش های اجرایی وتقنینی وقضایی به سمت مستضعفان است یا روز به روز بیشتر از منافع ولی نعمتان انقلاب فاصله می گیرد؟این پرسشی است که نیازمند پاسخ مستدل مسئولان امر است چرا که عدالت در اندیشه امام خمینی آن گوهری است که اگر کل بشریت در راه تحقق آن قربانی شوند وجانشان را در راه آن بگذارند ضرری نکرده اند وگوهر عدالت ارزش این همه فداکاری را دارد.

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *