رفتن به بالا
  • پنجشنبه - 27 اردیبهشت 1397 - 11:14
  • کد خبر : ۷۲۵۷۱
  • مشاهده :6 views

بازدید فرمانده قرارگاه عمران آبادانی سپاه عاشورا از روستای شیر امین

پایگاه خبری توفارقان- آذرشهر , گوگان , ممقان:  بازدید فرمانده قرارگاه عمران آبادانی سپاه عاشورا به همراه فرمانده ناحیه آذرشهر از دهستان شیرامین و ۸ روستای تابعه بازدید فرماندهقرارگاهعمرانآبادانیسپاهعاشورابههمراهفرماندهناحیهآذرشهرازدهستانشیرامینو ۸ روستایتابعه برای شناسایی مناطق محروم وبررسی عمده مشکلات فرهنگی اجتماعی بهداشتی تربیتی و اقتصادی برای حل مشکلات از طریق ایجاد قرارگاه محرومیت زدایی و کمک […]

پایگاه خبری توفارقان- آذرشهر , گوگان , ممقان: 

بازدید فرمانده قرارگاه عمران آبادانی سپاه عاشورا به همراه فرمانده ناحیه آذرشهر از دهستان شیرامین و ۸ روستای تابعه

بازدید فرماندهقرارگاهعمرانآبادانیسپاهعاشورابههمراهفرماندهناحیهآذرشهرازدهستانشیرامینو ۸ روستایتابعه برای شناسایی مناطق محروم وبررسی عمده مشکلات فرهنگی اجتماعی بهداشتی تربیتی و اقتصادی برای حل مشکلات از طریق ایجاد قرارگاه محرومیت زدایی و کمک به بهبود معیشت مردم اهالی این منطقه.

در این بازدید سرهنگ پور زینال فرمانده ناحیه آذرشهر اظهار نمود: بسیجیان وپاسداران همانند پیشکسوتان دهه ۶۰ آماده برای رفع دغدغه های مردم در عرصه های مختلف می باشد ویکی از عرصه ها؛ رفع محرومیت و کمک به بهبود معیشت  روستائیان عزیز می باشد.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه