• دوشنبه 29 خرداد 1396 - 5:53
    انتقام سپاه از داعش
    قطعنا این اقدام ایران یک اقدام حساب شده، هوشمندانه واز همه مهتر به موقع بود چرا که اولا این اقدام باعث جلوگیری ازگسترش نا امنی های احتمالی در ایران خواهد شد و در ثانی کشورهایی که از کشاندن جنگ به ایران وهمچنیین جنگ نیابتی صحبت میکردند اینک خوب میدانند هزینه ای این اقدامات برای آن ها ابتدا بسیار سنگین و در نهایت خارج از توان آن ها خواهد بود.