• شنبه 16 اردیبهشت 1396 - 16:10
    تحلیلی بر نقش علی لاریجانی در انتخابات پیش رو
    روحانی در انتخابات پیش رو تنها به آوردن یار کمکی در مناظرات انتخاباتی اکتفا نکرده است بلکه علاوه بر یار کمکی به فراخواندن هافبک وسط که هم حمله وهم دفاع بکند روی آورده است.،علی لاریجانی سخاوتمندانه ایفای این نقش را در حق روحانی پذیرفته است.