• پنجشنبه 1 تیر 1396 - 7:07
    چرا رهبر انقلاب بر لزوم تبین سند 2030 تاکید دارند؟
    سند 2030 در واقع یکی از اضلاع پروژه بزرگتر وگسترده تر تلاش برای انقلاب زدایی در ایران است که با جهت دهی سازمان های بین المللی خارج از کشور تحت عنوان اسناد گوناگون وبا همراهی برخی جریانات سیاسی وفکری در داخل کشور در صدد اجرایی کردن آن هستند از این رو تبین سند 2030 اضلاع دیگر این پروژه چند ظلعی را ناکام خواهد گذاشت.