کد خبر: 52008
تاریخ انتشار: دی 19, 1395

تیمور لنگ وداروغه های شهر ما

تیمور لنگ وداروغه های شهر ما

پایگاه خبری توفارقانآذرشهر , گوگان , ممقان

 

در داستان ها وحکایت های تاریخی پاسخی از تیمورلنگ در مورد پرسشی را نقل کرده اند که برای امروز ما شایان توجه است((از تیمور لنگ پرسیده اند چه کاری انجام دادی که در قلمرور تو دزد دیده نمیشود ودزدی اتفاق نمی افتد؟تیمور لنگ گفت:من در هر شهری دزد ودزدی دیدم ابتدا گردن داروغه شهر را زدم…))

((با بگیر وببند نمیشود با فساد مبارزه کرد باید کار فرهنگی انجام دهیم واین کار فرهنگی هم باید از مدارس ودانش آموزان ابتدایی شروع شود))این بخشی از سخنان چند هفته پیش رئیس جمهور در پاسخ به در خواست مبارزه با مفاسدین اقتصادی وحقوق بگیران نجومی بوده است ،پرسشی که من میخواهم در این متن پیش رو مطرح کنم نه پرسش تکرای مبارزه با مفاسد چه شد؟چرا که قبلا جوابش را گرفته ام((با بگیر وببند نمی شود با فساد مبارزه کرد…)) من نخواهم پرسید چرا این همه تعلل در مبارزه با دزدان؟من نخواهم پرسید چرا دست غارتگران بیت المال را از جیب مردم کوتاه نمی کنید؟ چرا که قبلا جوابش را گرفته ام((با بگیر وببند نمی شود با فساد مبارزه کرد وباید کار فرهنگی انجام داد….))

من قوه قضاییه را مورد پرسش قرار نخواهم داد که چرا برای مفسدین میز محاکمه بر پا نکردید ؟چرا که قبلا عملکرد قوه قضاییه جواب من را داده است((داریم پیگیری میکنیم مراحل پیچیده است طول میکشد….)) این در حالی است که بعد از چند سال وقتی میپرسی آقای قاضی شهر فلان پرونده چه شد؟((داریم پیگیری میکنیم…)) تا انتهایش را بخوانید

پرسش من در این متن از جناب داروغه هاست خواهم پرسیدآقای داروغه(سازمان های نظارتی)شما وقتی دزد های محترم در حال پر کردن دامن زنان خود با پول بیت المال بودند حکما جیبشان توان این همه دزدی را نداشت به دامن زنانشان متوسل شدند شما داشتید دقیقا چه کاری انجام میداید؟شما دقیقا برای چه چیزی استخدام ودارید از پول ملت حقوق دریافت میکنید؟

چند پرسش را با هم مرور کنیم

۱)انتظار بجای است که توقع داشته باشیم مسئولانی که منصوب شده اند تا به مردم خدمت کنند به جای خدمت جیب ملت را روی دامان زنانشان خالی نکنند اما چه کنیم شیطان یا هر عامل دیگری انان را گاهی بازیچه دست خود می سازد تا منافع ملت را بازیچه ی جیب خود کنند اما مهم تر از این انتظار وتوقع که هر روز بیش از دیروز وهر ماه پیش از ماه بیش وهر سال افزون تر ار سال پیش بر زمین می مانداین است که از داروغه توقع داشته باشیم که خواب نماند چرا که ملت به داروغه حقوق میدهند که خواب نماند اگر خواب ماند یعنی خیانت به ملت،یعنی حیف نان

۲)داروغه شهر ما نه تنها بعضی وقت ها خواب می ماند بلکه بعضی وقت های دیگر بیدار است اما خودش را به خواب میزند، دلایلش را از این قلم نخواهید فقط بدانید این داروغه ما مرض زیاده خوابی ندارد فقط بعضی وقت ها خواب می ماند اما بعضی اوقات بیدار است اما صدایش در نمی اید بیدار است اما…((من مخالف نصب یکی از مدیران بانک ها بودم اما با فشار برادر رئیس جمهور نصب شد))این بیان داروغه شهر در مورد نصب مدیر عامل بانک ملت با فشار حسین فریدون بود که بیان شد قاضی سراج این را گفت اما نگفت دقیقا نقش ایشان در این وسط چه بود مگر منصوب در سازمان بازرسی کل کشور نیست که جلوی این فشار هابیستد؟

۳)ویژگی دیگر این شهر ما وداروغه هایش در واقع همان داروغه هایش به جای داروغه اش هست این شهر نه یک داروغه نه دو داروغه بلکه چندین داروغه با تشکیلات عریض وطویل دارد اما همگی خواب میمانند یا خود را به خواب….

۴)این نوشته معتقد نیست همانند تیمور لنگ باید گردن داروغه ها را زد نه بلکه معتقدیم اگر این داروغه ها تنها خاصیت خود را همان بیدار ماندن برای جلو گیری از دزد ها از دست داده اند چرا پس باید بازهم حقوق از جیب ملت بگیرند به راحتی جمع شان کنید اگر مدعی اند بیدارند این گوی ومیدان بسم الله…..

ودر پایان یک سوال بی پاسخ می ماند که جوابش را شما بدهید اگر امروز تیمورلنگ از گور بر میخواست با داروغه های شهر ما چه رفتاری میکرد؟